Lyhörd – mer än bara ett namn

Pennie Hertzman |
Leg. Audionom / Verksamhetschef

Astrid Karlsson | Leg. Audionom

Shahad Dinno | Leg. Audionom

Hedvig Royen Norkvist | Leg. Audionom

Lyhörd är mer än ett namn, det är en värdegrund och ett arbetssätt där vi sätter patientens välmående, behov och tankar först. Med detta som utgångspunkt hjälper vi dig att hitta en lösning anpassat för just ditt behov.
Vårt uppdrag är att möjliggöra livskvalitet. Hörselnedsättning ska inte få vara en förhindrande faktor för patienten. Genom vår kunskap och den bäst lämpade tekniken korrigerar vi hörselnedsättningen till obefintlighet.

Vår princip är patienten först. Patienten är den högsta chefen hos oss.

Positiv, enkel och patientanpassad upplevelse är vårt sätt att nå bästa resultat.

Samarbetspartners:
Prof Dr Matti Anniko, Hötorgets Läkarhus

Scroll to Top