Hörselnedsättning på arbetsplatsen

Endast hörapparat är ibland inte tillräckligt stöd för olika arbetsmiljöer och situationer. Om du har nedsatt hörsel, kan vi tillsammans med Försäkringskassan se till att du får rätt hjälpmedel på arbetsplatsen. Vi utreder din situation och hittar den bästa lösningen för att hantera telefon och annan teknik, möten, bullriga miljöer och så vidare. Försäkringskassan eller din arbetsgivare står normalt för kostnaden
Läs mer om arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan.
Mer information för Arbetsgivare.

Hörsel och hörselskador i arbetslivet (RAP 2013:2)

Buller är ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen på svenska arbetsplatser. Buller kan ge nedsatt hörsel, tinnitus, ökad känslighet för ljud, sänkt arbetsprestation, trötthet, stress och andra symptom som är kopplade till stress.
Länk till arbetsmiljöverket.

Fokus när det gäller hörselskador har traditionellt varit inriktat på hörselnedsättning, den försämrade känslighet som ofta men inte alltid är den uppenbara konsekvensen av en skada på hörselorganet. Men senare års forskning har visat att skador kan uppstå utan påtaglig påverkan på hörtrösklarna men i form av exempelvis tinnitus, överkänslighet för starka ljud, förvrängd ljudupplevelse av olika slag, försämrad förmåga att uppfatta tal i svåra lyssningsmiljöer. Det har därför varit angeläget att lyfta fram dessa vidare aspekter på hörselskada.

Scroll to Top