Hörselnedsättning är vanligare än man tror. 1 av 6 vuxna upplever i någon utsträckning nedsatt hörsel. Hörseln försämras ofta mycket långsamt samt gradvis, och kan därför vara svårt att lägga märke till. Vissa drabbas redan i 30-årsåldern.

Moderna hörapparater förstärker tal och filtrerar bort brus och bakgrundsljud. De gör att det blir lättare att uppfatta vad som sägs när flera talar samtidigt. Hörapparaterna anpassar sig själva efter olika situationer. De är numera smidiga och nästan osynliga, kopplas enkelt till mobilen, datorn och TVn. De kan styras med fjärrkontroll eller mobiltelefon.

Stämmer dessa frågor in på dig?

Tycker du att många i din omgivning mumlar?

Behöver du ofta skruva upp volymen på TVn, mobilen, radion?

Har det blivit svårare att förstå vad folk säger i telefon?

Behöver du be samtalspartnern att upprepa sig?

Har det blivit svårt att föra ett samtal i offentlig miljö, på restaurang tex.?

Missuppfattar du ganska ofta vad folk säger?

Livskvalitet

Med rätt hjälpmedel ska man kunna delta i alla samtal utan att behöva fråga om, vara aktiv på möten och på telefon samt i andra vardagliga situationer utan att behöva anstränga sig för att höra. Man får större glädje av musik, teater, dans och andra kulturella eller sociala sammanhang.

Rätt anpassade hjälpmedel är enkla att använda och hantera. De ökar din livskvalitet, ger dig själv en förbättrad lyssningssituation och möjlighet till ett aktivare liv utan att behöva anstränga dig för att höra.

Så varför vänta med att prova hörapparat och andra smarta lösningar för ett bekvämare liv?

4 steg till bättre hörande

Hörseltest

Hörseltest utförs av legitimerad audionom. Man går igenom hörseltest som även heter audiogram. Där kanman utläsa grad av hörselnedsättning. Utifrån dina behov och önskemål rekommenderar audionomen vilken typ av hörapparat som är lämplig för dig att prova.

Val av hörapparat

Vi arbetar på uppdrag av Stockholms Läns Landsting och kan erbjuda två sätt att skaffa hörapparat. Landstinget erbjuder ett antal standardmodeller av olika typer som man lånar. Alternativt kan man via rekvisition beställa modeller som inte finns i Landstingets sortiment. Vi bistår med leverantörsoberoende rådgivning.

Utprovning av hörapparat

Audionomen programmerar hörapparaterna efter ditt hörseltest. Målet är du ska få optimalt anpassade hörapparater och därefter får du prova apparaterna under en period i din vardag.

Uppföljning & Utvärdering

Vi diskuterar och utvärderar din upplevelse av hörapparaterna. Vid behov kan audionomen göra ljudjusteringar. Vi utvärderar hur det fungerat i vardagen och diskuterar eventuellt behov av andra tekniska hjälpmedel. Dagens hörapparater kan anslutas trådlöst till tv och telefon samt styras av fjärrkontroll eller via mobilen. Är du nöjd och vill behålla hörapparaterna visar audionomen hur du ska hantera apparaterna.. Vill du inte behålla hörapparaterna så får du lämna tillbaka eller prova andra hörapparater.

Scroll to Top